Hizmetlerimiz

Çalışma kapsamımız Yazılı Çeviri, Sözlü çeviri ve Çok Dilli Masaüstü Yayıncılık Hizmetlerini içerir.


Çeviri, sadece bir sanat türü değil, aynı zamanda bir bilim dalıdır. İyi bir çevirinin ortaya çıkması için sektöre özel bilgi birikimi ve deneyim ile kültürel farklılıkları kavrama yetisi, mükemmel yazım becerileri ve en son teknolojinin bir araya gelmesi gerekir. Eylül Çeviri, deneyimi ile size sadece bir çeviri hizmeti değil, kendi müşterilerinizin ihtiyaçlarını da anlamanızı sağlayacak, sizi yeni pazarlara taşıyacak, çeviri ve yerelleştirme süreçlerinizde güvenle dış kaynak kullanımını tercih edebileceğiniz eksiksiz bir dokümantasyon hizmeti sunuyor.

Toplantı, konferans, mülakat, seminer gibi bazı etkinliklerde yazılı sözcükler yetersiz kalır ve mesajın dinleyicilere anında iletilmesi gerekir. Eylül Çeviri, her tür sözlü çeviri ihtiyacınıza yönelik uzman sözlü çeviri hizmetleri sunar. İster bir iş gezisinde size refakat edecek, ister bir panelde yapacağınız konuşmayı eş zamanlı olarak dinleyicilere çevirecek, isterse mahkemede vereceğiniz ifadeyi mahkeme heyetine, onların size söylediklerini de size çevirecek bir çevirmene ihtiyacınız olsun, Eylül Çeviri her alanda en uzman çevirmenleri barındıran geniş kadrosuyla yanınızda!

Belgelerinizin çevrilmesi ve noter tarafından onaylanması gerekiyorsa, şu anda çeviri sektöründe başvurabileceğiniz çok sayıda alternatif mevcut. Ancak en doğrusunu, size en iyi hizmeti en uygun fiyatlarla sunacak olan çeviri ofisini nasıl seçeceksiniz? Noter onaylı çeviri söz konusu olduğunda, doğru ofisi seçmenin önemini bilmelisiniz. Size çeviri hizmetini kaliteden ödün vermeden en hızlı şekilde sunacak, noterden alacağınız hizmet konusunda doğru yönlendirecek ve paranızı çarçur etmenize izin vermeyecek bir ofis ile çalışmalısınız.

DTP hizmetleri, kurulduğu ilk günden bu yana Eylül Çeviri’nin lokomotif departmanlarından biri olmuş ve geride bıraktığımız yıllarda pek çok dilde binlerce belgeyi yayına hazır halde müşterilerine teslim etmeyi başarmıştır. Çeviri ve yerelleştirmesi tamamlanmış çevrimiçi veya basıma hazır belgeleri orijinal kopyayı aynen yansıtacak şekilde düzenlerken, hedef dilin dilbilimsel ve matbaacılık standartlarına uygun hale getirmeye de olağanüstü önem veririz.

Neden Eylül Tercüme?

Hangi uzmanlık alanlarında tercüme yapıyoruz?


Şirketimiz 1991 yılında Cihan KILIÇ AYDIN tarafından kurulmuştur. Türk Tercüme sektörünün öncü firmalarından olup 60 kadrolu, 200 freelance çalışanımız mevcuttur. İstanbul’da; Levent (Pol Center), Ataşehir, Kadıköy -Rıhtım, Kadıköy - Koşuyolu, Ümraniye ile Ankara ve İzmir ofislerimiz hizmet vermektedir. 120 dilde yazılı çeviri, yazılım ve web sitesi yerelleştirme, ardıl ve simültane çeviri, deşifre ve masaüstü yayıncılık hizmetleri yer alır. Özellikle hukuk, finans, teknik, medikal ve medikal cihaz çevirilerinde deneyim sahibiyiz ve yeminli çeviri, noter ve apostil onayı gibi hizmetleri de yıllardır müşterilerimize güvenle sunuyoruz. ISO 9001:2000 sertifikasını Türkiye’de ilk alan çeviri bürosu olan Eylül Çeviri, üretim sürecinin her aşamasında kalite ve gizliliğe azami önem göstermektedir ve müşteri odaklı bir şirket olmayı kendisine misyon edinmiştir.

Uzmanlık Alanı


Genel

Bilimsel Çeviriler

Hukuk

Bilişim ve İletişim

Finans ve Ticaret

Patent

Sağlık

Teknik ve Mühendislik

Web ve Yerelleştirme

Hangi uzmanlık alanlarında tercüme yapıyoruz?

Proje yöneticileri bize ulaşan tüm işlerin hangi uzmanlığı / alt uzmanlığı gerektirdiğini dikkatle inceler.


Uluslararası yayınlarda yer alması hedeflenen bilimsel metinlerde anlatım dilinin kalitesi de en az çalışmanın içeriği kadar önem taşır. Metnin üslubu, bilimsel içeriğin anlaşılmasını doğrudan etkiler ve bu nedenle, literatüre girip giremeyeceği konusunda belirleyici rol oynar. Dolayısıyla, yayına hazırlanan bilimsel metnin doğru, sade, net, anlaşılır ve hatasız şekilde çevrilmesi, metnin yayına kabulü sürecinde çok etkin bir göreve sahiptir. Eylül Çeviri, yüksek lisans tezi, doktora tezi, bilimsel makale, ödev, proje, sunum, akademik araştırma raporu gibi çok sayıda bilimsel ve akademik alanda çeyrek asra yaklaşan deneyimiyle çeviri hizmeti sunmaktadır. Alanında uzman çevirmenlerimizle sosyal bilimler, fen bilimleri, siyasal bilgiler, mühendislik, ekonomi, güzel sanatlar gibi alanlarda kitap, tez ve makale çevirilerinde yardımınıza hazırız.

Hukuk çevirisi, doğası gereği uzmanlık gerektiren bir uğraştır. Bu alanda çeviri yapacak profesyonellerin hukuk terminolojisine ve yaşadığı ülke başta olmak üzere dünyanın belli başlı tüm ülkelerinin hukuk sistemine aşina olması gerekir. Yapılacak en ufak hatanın çok ciddi sonuçlar doğurabileceği bir alan olan hukuk çevirisi, yalnız alanının uzmanı yetkin çevirmenler tarafından yapılmalı ve sıkı bir kontrol sürecine tabi tutulmalıdır. Çeyrek asrı bulan deneyimiyle alanının en yetkin çevirmenleri istihdam eden Eylül Çeviri ile sözleşmelerinizin, şartnamelerinizin, vekâletnamelerinizin emin ellerde olduğuna güvenebilirsiniz. Yeminli ve Noter Onaylı Çeviri Uzman çeviri ekibimiz, çok sayıda yeminli çevirmeni de içermektedir. Yeminli çevirmenlerimiz tarafından aslına bire bir sadık kalınarak üretilen çeviriler, belgenin türü ve kullanım amacı doğrultusunda noter onayı da gerektirebilir. Noterler yabancı dilde eğitim aldığını kanıtlar nitelikte üniversite diploması olan kişilere, noter huzurunda yemin ettirerek yeminli tercüman yetkisi verirler. Genellikle resmi evraklarda ve konsolosluk ya da mahkemelerce talep edilen tercümelerde yeminli tercüman imzası şart koşulur. Apostil Onayı Apostil çevirileri, 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi’ne imza atan tüm ülkelerin mevzuatları dâhilinde oluşturulan resmi belgeleri kapsar. Bu Sözleşme’ye göre, hazırlandığı ülkede yasal olarak geçerli olan bir belge, Sözleşme’ye imza atan diğer tüm ülkelerde de aynı yürürlüğe sahiptir. Belgeleri apostil onayıyla uluslararası platformda geçerli resmi belgelere dönüştürme konusunda müşterilerimize uzun yıllardır destek veriyoruz. Bu alanda çevirisini yaptığımız içerik ve belgeler:

Bilişim ve iletişim sektörleri, sürekli gelişen ve bu nedenle sürekli araştırma gerektiren alanlardır. Bu alanlarda çeviri yapacak dil profesyonelleri gelişime açık, kendini sürekli yenileyen ve güncel gelişmeleri takip eden bireyler olmalıdır. Eylül Çeviri, genç ve dinamik fakat aynı zamanda deneyimli ekibiyle, bilişim ve iletişim alanlarında faaliyet gösteren Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda şirkete ve kamu kurumuna reklam metinlerinin, pazarlama dokümanlarının, basın bildirilerinin ve ürün kullanım kılavuzlarının çok dilli olarak hazırlanmasında uzun yıllardır çözüm ortağı olarak destek olmaktadır.

Finansal ve ticari çeviriler, üst düzey dilbilgisinin yanı sıra, ekonomi, bankacılık, sigortacılık, reel sektör ve diğer tüm finansal disiplinlerde de uzmanlık gerektirir. Ticari belgelerin size ait, kamu ile paylaşılması risk teşkil eden içeriğe sahip olduğunun bilincinde olan Eylül Çeviri, ticari ve finansal metinlerin kendine has terminolojisine vakıf, alanında uzman çevirmenleriyle size tam bir gizlilik ve üst düzey kalite garanti ediyor.

Pazarlama ve eğitim içerikleri, verilmek istenen mesajın muhataba anlam kaybı olmadan, aynı vurucu etkiyi yaratacak şekilde, biçim ve üslup açısından aynı üst düzey nitelikleri taşır şekilde aktarılmasını gerektiren metinlerdir. Markanıza, kullandığınız tescilli sistem veya ürün isimlerine yapılan atıflar, kelime oyunları, kendine has yazım üslubu gibi özellikleriyle bu tarz metinler hedef kitleye uygun olarak hazırlanmalı ve o dilde yazılmış hissi vermelidir. Aynı hususlar şirket içi eğitim materyalleri için de geçerlidir. Uluslararası şirketlerde, şirket içinde kullanılan kısaltmalar, terminoloji ve üslubun küresel nitelik taşıması amaçlanır. Söz konusu küresel şirketlerin faaliyet gösterdikleri ülkelerde yerel bir yaklaşım sergileyebilmesinin ilk koşulu, çalışanlarına mesajlarını kendi dillerinde aktarabilme yetisidir. Bunun için de çeviri hizmetini profesyonel ve deneyimli bir çözüm ortağından almak gerekir.

Tarım dahil, sanayideki herhangi bir spesifik sorunun çözümüne buluş adı verilir. Patent ise, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Makineler, araçlar, aygıtlar, kimyasal bileşikler ve işlemleri ile her türlü üretim yöntemleri, patent korumasının kapsamındadır. Dolayısıyla, patent çevirileri başta teknik ve hukuki olmak üzere en az iki çeviri disiplininin birlikte kullanıldığı karmaşık, kendine has bir terminolojisi olan ve kesinlikle bu alanda deneyimli çevirmenler tarafından yapılması gereken çevirilerdir.

Sağlık alanında verdiğimiz çeviri hizmetlerini 4 ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar, tıp çevirileri, tıbbi cihaz çevirileri, farmasötik çeviriler ve klinik araştırma çevirileridir. Sağlık çevirileri, çevirmen ekibinizin tamamının üst düzey hassasiyete ve güncel teknik bilgi birikimine sahip olmasını, çok aşamalı bir kalite kontrol sürecini ve en katı ruhsatlandırma mevzuatının tam ve doğru biçimde anlaşılmasını gerektiren bir çeviri disiplinidir. İster ruhsatlandırma mercilerine ibraz edilecek hasta olgu raporu formalarını, isterse yerel veya uluslararası yönetmeliklere uyum doğrultusunda bir cihaz ambalajı olsun, kaliteden ve üsluptan asla ödün veremezsiniz. Bu nedenle, bize sağlık alanında hizmet verecek tüm personelin bu alanda eğitimi ve deneyimi olmasına özen gösteriyor, çevirmenlerimizi oldukça sıkı bir işe alım sürecinin neticesinde ekibimize katıyoruz. Bunun sonucunda da, ilaç şirketleri, CRO’lar, tıbbi ve cerrahi cihaz üreticileri, biyoteknoloji şirketleri ve sağlık hizmeti sağlayan hastaneler en hassas belgelerinin çevirisinde Eylül Çeviri’ye güveniyor. Tıbbi Cihaz Çevirileri Tıbbi cihaz çevirileri, hem tıp alanında hem de teknik alanda terminoloji ve alan bilgisine sahip olmayı gerektiren özel bir çeviri disiplinidir. Avrupa Birliği’nde üreticiler ürünlerini pazara sunmadan önce CE işaretli uygunluk etiketini almak zorundadırlar. Bu sertifikasyon, Tıbbi Cihazlar Direktifi (MDD, Directive 93/42/EEC), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Direktifi (AIMDD, Directive 90/385/EEC), In Vitro Teşhis Direktifi (IVDD, Directive 98/79/EC) gibi direktiflerin gerekliliklerinin karşılandığının da bir göstergesidir. Diğer ülkelerde de benzeri gereklilikler aranmaktadır.

Eylül Çeviri, teknik ve mühendislik alanlarındaki çevirilerde de uzmandır. Tüm çalışanlarımız ilgili alanlarda akademik eğitim almış olmaları yönüyle teknik açıdan, hedef dili anadil olarak konuşmaları yönüyle de dilbilimsel açıdan oldukça üstün nitelikli profesyonellerdir. Teknik belgelerin çevirisinde seçilecek çeviri bürosunun çevirisi yapılacak alanda uzman olmasına dikkat edilmelidir. Kapsamlı teknik bilgiye ihtiyaç duyulan alanlarda yapılacak hatalı çeviriler, itibar, gelir, pazar payı ve hatta can kaybına kadar olumsuz sonuçlar doğurabilir. Eylül olarak çeyrek asırlık deneyimimizle ekonomik, kaliteli, terminolojik açıdan doğru ve orijinal belgenin ince ayrımlarını hedef dile daima aktaran çeviriler sunuyoruz. Kalite kontrol süreçlerimiz ve terminoloji oluşturma süreçlerimiz sayesinde daima doğru ve tutarlı metinler üretiyoruz. Otomotiv, Biyomedikal, İnşaat, Bilgisayar, Elektrik, Elektronik, Enerji, Telekomünikasyon, BT, Denizcilik, Tekstil, Havacılık ve Çevre Mühendisliği gibi çeşitli sektörlerden müşterilerimize kaliteli ve ekonomik çözümler sunmak ile sektörde ün kazanan şirketimizin en büyük övünç kaynağı, kurulduğu günden bu yana bizimle çalışan müşterilerimizin sayısıdır. Müşterilerimizin bize olan bağlılıkları gurur verici düzeyde olup, tavsiye üzerine bizimle çalışmaya başlayan müşterilerimizin tüm müşteri sayımıza oranı da hiç azımsanmayacak bir seviyededir.

Web sitesi yerelleştirme, mevcut bir internet sitesini, farklı coğrafyadaki bir pazar için uyarlama sürecidir ve başarılı olarak yapıldığında söz konusu internet sitesi sanki o coğrafyada hazırlanmış gibi görünür. İnternette yer alan tüm sitelerin yaklaşık %55’i sadece İngilizce dilinde olsa da, AB çapında yapılan bir araştırmaya göre internet kullanıcılarının %90’ı kendi dillerindeki bir sitede gezinmeyi tercih ettiklerini, ancak bunların %44’ünün kendi dillerinde yayın yapmayan sitelerde ilgilerini çekecek pek çok içeriği görme şansları olmadığından yakındıklarını ortaya koymuştur. Uygun şekilde yerelleştirilmiş bir internet sitesi, ziyaretçilere anadillerinde hazırlanmış bir siteyi ziyaret ediyormuş hissi verir, içinde gezinmek kolaydır ve yerel kültür ile geleneklere duyarlıdır. Eylül, sunduğu kapsamlı çeviri ve yerelleştirme hizmetleriyle web sitenizin uluslararası bir görünüme sahip olmasını sağlar. Kilit uluslararası hedef kitlenizin analiz edilmesinin ardından ekibimiz web sitenizin oluşturulması ve içeriğinin hedef kitleye göre düzenlenmesine yönelik ekonomik bir plan hazırlar. Bu süreçte, deyimler, argolar ve konuşma diline özgü ifadeler çevirmenlerimiz tarafından hedef dile en doğru şekilde aktarılır. Web sitenizin yurt dışındaki hedef kitleniz açısından da çekici olması sizin için önemliyse, ilk adım kesinlikle çeviridir ve en iyi sonucu almak için en iyi yerelleştirme ekibi ile çalışmalısınız! Bireyler ve kurumlar için profesyonel tercüme hizmeti Dokümanınızı 60’tan fazla dile, o dili en iyi bilen profesyonel ve deneyimli tercümanlar tarafından tercüme ettirin.